0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Regulamin

Niniejszy Regulamin określa warunki prowadzenia sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego www.ekola.co zwanego dalej „Sklepem” a osobą fizyczną zwanej dalej “Klientem”.

§ I. Postanowienia ogólne

1. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.ekola.co. Tam również znajduję się zakładka „Kontakt”, w której podane są informacje identyfikacyjne firmy, która prowadzi sklep, adres przedsiębiorstwa, adres poczty elektronicznej oraz numery telefonów, za pomocą których Klient może komunikować ze Sklepem.

2. Sklep internetowy prowadzony jest przez Paweł Kawieckiego w ramach działalności gospodarczej zarejestrowanej pod firmą „EMPRESA Paweł Kawiecki” z siedzibą w Gdańsku przy ulicy Międzygwiezdnej  2c/28 (NIP: 5842429166).

3. Do korzystania z usług Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w Sklepie. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi obsługiwać pliki typu „cookie”. 

§ 2.Zakupy w Sklepie. 

1.  Przy każdym produkcie jest określona jego cena wraz z podatkiem VAT i liczba dostępności towaru w sklepie. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon  lub faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki, na kwotę łączną wszystkich kosztów umówionych z Klientem.  Faktura ta stanowi dokument umowy zawartej na odległość.

§ 3 Warunki płatności. 

1. Obowiązującymi cenami za zamówione towary są ceny opublikowane na stronie Sklepu. 

Możliwe są następujące formy płatności za zamówiony towar: 

– płatność za pobraniem: gotówką kurierowi lub na poczcie przy odbiorze towaru;

– przelewem bankowym: zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą wpłynięcia środków na rachunek bankowy Sklepu; 

§ 4 Terminy i warunki realizacji zamówienia. 

1. Zamówienia realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku. 

2. Termin dostawy zamówionego towaru uzależniony jest od ilości dni roboczych jakie potrzebne są od momentu potwierdzenia realizacji zamówienia do chwili skompletowania zamówionego towaru, przygotowania go do wysyłki oraz czas jaki potrzebny jest na dostarczenie towaru do zamawiającego. W przypadku sprzedaży wysyłkowej termin realizacji wynosi zazwyczaj około 3 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Sklep informacji o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji z zastrzeżeniem pkt 4. 

3. Zamówienia złożone do godziny 11:00 każdego dnia roboczego realizowane są tego samego dnia z zastrzeżeniem pkt 4 i dotyczy to produktów dostępnych w danej chwili w sklepie.

4. Jeżeli strony nie ustaliły innego terminu i czasu dostawy przyjmuje się, iż terminowa dostawa zamówionego towaru nie powinna nastąpić później niż w ciągu 30 dni roboczych licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku wystąpienia ewentualnych przeszkód w terminowej realizacji zlecenia, Klient zostanie poinformowany o tym fakcie oraz o możliwościach zmiany lub anulacji zlecenia, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. 

5. W przypadku towarów oznaczonych „Na zamówienie” czas oczekiwania na realizację zamówienia jest ustalany z Klientem indywidualnie i uzależniony jest od dostępności określonych towarów w Sklepie o czym klient jest informowany prze zwaraciem umowy.

6. Koszt dostawy uzależniony jest od wagi, wymiarów produktu oraz sposobu dostawy zamawianego produktu, który zostanie wybrany przez Klienta. Koszt dostawy jest ustalany każdorazowo w procesie składania zamówienia. 

7. Sklep zobowiązuje się dostarczyć produkt bez wad.

8.  Jeżeli dana rzecz, wystawiona przez Sklep na sprzedaż, objęta jest ochroną rękojmi, 

§ 5 Odstąpienie od umowy

1.     Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Jednakże jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

2.     Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną) i najpóźniej do 14 dnia od dnia odebrania produktów odesłać je. Bezpośredni koszt zwrotu towaru pokrywa Klient.

5.     Skutki odstąpienia od umowy

a) W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia produkty (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep zostanie poinformowany o Klienta decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się  na inne rozwiązanie. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§ 5 Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883z późn. zm.) informujemy, że podane przez Klienta dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób trzecich. Dane osobowe zbierane są tylko na potrzeby Sklepu do celów marketingowych i ewidencyjnych. Jednocześnie zapewniamy, że Klient ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania a także ich usunięcia z bazy.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 2014 poz. 121) oraz przepisy Ustawy o prawie Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).